Photo Gallery ด้วยแรงบันดาลใจจากความงามของธรรมชาติ ทำให้Living-G ได้รับการออกแบบและจัดการตามแนวคิดของการได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทำให้แสงและลมธรรมชาติได้สัมผัสกับผู้อาศัยในทุกส่วนของพื้นที่ เกิดบรรยายกาศของความโปร่ง โล่งสบาย ไปพร้อมกับความสุข สงบของการพั